Al de op deze website getoonde informatie is en wordt door Marketing Vitaminen met zorg samengesteld. Echter, er kan niet worden ingestaan voor de volledigheid en juistheid daarvan. Alle informatie die wordt verstrekt is uitsluitend informatief en kan door Marketing Vitaminen zonder verdere aankondiging en op elk moment worden gewijzigd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie. Voor het eventueel niet goed functioneren van deze website aanvaardt Marketing Vitaminen geen enkele aansprakelijkheid.

Eventuele verwijzingen naar websites die niet door Marketing Vitaminen worden onderhouden zijn enkel opgenomen ter informatie voor de sitebezoeker. Uiteraard is Marketing Vitaminen bijzonder selectief ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, maar kan Marketing Vitaminen niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites. Dit omdat Marketing Vitaminen geen controle heeft over deze sites en daarom ook niet kan instaan voor hun juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid. Daarom aanvaardt Marketing Vitaminen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze sites, noch impliciet, noch uitdrukkelijk.

U mag vanaf andere sites naar de website  van Marketing Vitaminen linken. Echter, enkel en alleen mits de inhoud van deze websites niet kan worden beschouwd als ongepast, immoreel of op een andere wijze conflicteert met de belangen van Marketing Vitaminen, dit ter beoordeling van Marketing Vitaminen.

Mocht Marketing Vitaminen u dit vragen, dan dient elke link naar een Marketing Vitaminen website direct te worden verwijderd. Alle informatie op de Marketing Vitaminen website (met inbegrip van (maar niet beperkt tot) muziek, tekst, foto’s, geluid, beelden, grafieken, video, databestanden en digitale downloads die deel uitmaken van de door Marketing Vitaminen beheerde sites) is eigendom van Marketing Vitaminen.

U krijgt van Marketing Vitaminen enkel toestemming om de informatie uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden op voorwaarde dat u geen enkele van de informatie afgeleide creatie wijzigt of maakt, deze reproduceert, uitvoert, publiekelijk vertoont, distribueert of op enige andere manier gebruikt voor enig commercieel of publiek doel. Indien u de gegevens toch wenst te gebruiken op een manier die hierboven niet wordt toegelaten, dan dient u van Marketing Vitaminen voorafgaand toestemming moeten verkrijgen.