Uw persoonlijke klankbord

Volop ideeën, maar niet de juiste mensen aan boord voor een kritisch klankbord? Zien collega’s enkel beren op de weg? Of komt u tijd tekort?

Haal met Marketing Vitaminen een positieve, kritische en analytische sparringpartner in huis. Want hoe fijn is het als u geregeld uw ideeën kunt toetsen en daar onafhankelijke en goed beargumenteerde feedback over krijgt? Van iemand zonder ‘eigen agenda’?

Ik daag u uit, zodat u de juiste beslissingen neemt en kostbare fouten vermijdt. Aan het einde van de sessie(s) staat er een goed overdacht plan en kunt u een flinke stap vooruit zetten.

 

Programma ‘Klankbord’
Afhankelijk van het onderwerp waarover u wilt sparren, kijken we binnen het programma ‘Klankbord’ onder meer naar de volgende zaken:
X
  • De impact van uw idee op uw bedrijf;
  • Of uw klanten op uw idee op zitten te wachten;
  • Of het kannibaliseert op bestaande klanten;
  • Of het idee nog beter en scherper kan;
  • Of uw medewerkers en processen het wel aan kunnen;
  • Hoe uw concurrenten acteren;
  • In welke richting uw markt zich beweegt;
  • Of er voldoende markt is.
Aanpak programma ‘Klankbord’
Uiteraard is de aanpak van dit programma sterk afhankelijk van de vraag van u als ondernemer. Om u toch een beeld te kunnen geven, heb ik hieronder kort opgesomd hoe het programma ‘Uw Klankbord’ er globaal uitziet:
X
 • Vrijblijvend en gratis intake gesprek;
 • Offerte incl. opdrachtbeschrijving, tijdslijnen en aanpak;
 • Klankbordsessie(s);
 • Uitwerking uiteindelijke plan in enkele sheets + presentatie;
 • Evaluatie van dit programma.
 • Contact Marketing Vitaminen