Uw Marketing Escorte

Zit u wel eens in vergaderingen met marketing op de agenda? En is het voor u allemaal abracadabra of heeft u dan moeite om wakker te blijven?

Neem met Marketing Vitaminen een persoonlijke marketing escorte mee naar (externe) vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen fungeer ik als uw ‘marketing rechterhand’ (ook begeleiding op zakenreizen).

Ik neem de marketingonderwerpen op me, ik zorg dat u alles perfect begrijpt en dat u er een oordeel over kunt vormen. Zowel vooraf aan de vergadering, als achteraf.

Wordt er met relaties gesproken over bijvoorbeeld ATL-campagnes, conversie, SAC, retargetting, SEA campagnes, NPS, EPS of churn, dan weet ik feilloos waar het over gaat.

Zo bent u zekerder in vergaderingen, komt uw bedrijf professioneler over, zit u er meer ontspannen bij en maakt u betere beslissingen. En u heeft maximale controle over uw marketing.

 

Aanpak programma ‘Marketing Escorte’
Uiteraard is de aanpak van dit programma sterk afhankelijk van de vraag van u als ondernemer. Om u toch een beeld te geven, heb ik hieronder kort opgesomd hoe het programma ‘Uw Marketing Escorte’ er globaal uitziet:
X

  • Vrijblijvend en gratis intakegesprek;
  • Offerte incl. opdrachtbeschrijving, tijdslijnen en aanpak;
  • Voorgesprekken met u (en eventueel collega’s) over de vergaderingsagenda;
  • Vergadering(en); Uitleg waar het over ging;
  • Bespreken impact, verwachtingen en eventuele activiteiten die voortvloeien uit de vergadering;
  • Evaluatie van dit programma.

 

Contact Marketing Vitaminen