Beïnvloedingstechnieken van Robert Cialdini, deel 3: Commitment en consistentie

Beïnvloedingstechnieken van Robert Cialdini, deel 3: Commitment en consistentie

Cialdini stelt dat mensen, als ze eenmaal de eerste stap hebben gezet, makkelijker de volgende stap zetten. Reden hiervoor is dat men zich niet wil laten kennen. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Als mensen zich eenmaal hebben laten verleiden tot een kleine stap en een bepaalde binding met u hebben, dan zijn ze eerder bereid om ‘ja’ te zeggen tegen een ander verzoek van uw kant. Ze willen consistent gedrag vertonen. We zijn gewoontedieren en vinden het prettig om bij onze mening te blijven.